Meny
MENY

Generelt
Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra Skjervheimgruppen AS (Helsesøsterbutikken) til kjøper. Med "kjøper" menes i dette dokumentet person, firma, institusjon, organisasjon, etat, forening, bedrift eller næringsdrivende som bestiller en vare fra Helseøsterbutikken. Med "selger" menes i dette dokumentet Skjervheimgruppen AS.

Organisasjonsnummer 914 775 396 MVA

Skjervheimgruppen AS
Stakkestadvegen 134
5563 Førresfjorden
Norge

og blir i det følgende benevnt "vi" eller "oss".

 

Opplysninger gitt i nettbutikken
Vi gjør vårt beste for å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrivefeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

 

Priser
Alle priser vises eksklusive og inklusive merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme i kassen og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet, som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.. Fr enkelte større produkter vil frakt bli etterfakturert. Da vil det være opplyst om dette på nettsiden vår.

 

Betaling
Betaling skjer i de fleste tilfeller med kredittkort, vipps eller faktura. Vi aksepterer VISA og Mastercard. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Dette gjelder bare kunder over 18 år. Ved vipps- eller kortbetaling trekkes beløpet fra konto når varene sendes fra oss. Ved salg til offentlig sektor vil fakturering i utgangspunktet skje via EHF.

 

Levering og forsinkelse
Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen. Vi leverer også på forespørsel til utlandet.

Når du mottar leveransen fra oss må du kontrollere at forsendelsen ser hel og uskadet ut, før du signerer på leveringen til transportøren. Hvis emballasjen på forsendelsen ser skadet ut, eller du ser at produktet inni er skadet, må dette anføres på fraktbrev (det stedet du signerer for mottatt leveranse) før du signerer dette hos transportøren. I slike tilfeller anbefaler vi å vente med å å åpne forpakningen til dere har kontaktet oss. Ta gjerne bilde av skadet emballaje eller produkt som dokumentasjon.

 

Undersøkelse av produktene
Etter at du har mottatt produktene, må du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, og om produktene ellers har feil eller mangler.  Ved mangler eller feil må du kontakte oss innen kort tid. 

 

Reklamasjon og garanti
Som forbruker har du rett til å reklamere iht. forbrukskjøpsloven. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten.Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år.

For kjøpere som ikke er forbrukere, gjelder kjøpslovens bestemmelser. 

Dersom produktene har feil eller mangler må du snarest mulig ta kontakt med oss slik at vi kan søke utbedring av feilen.

 

Angrerett

Angretten gjelder kun ved salg til forbrukere jf Angrerettloven §1. Forbrukere kan, uten å oppgi årsak, gå fra kjøpsavtalen med oss. Angrefristen er 14 dager fra du mottok produktet fra oss. Ingen returer godtas uten at dette er avtalt skriftlig på forhånd. 

Det er ikke angrerett på produkter som er spesialtilpasset eller spesiallaget (gravert, laget etter mål og ønske) ut fra kjøperens ønske. Angretten gjelder heller ikke for medisinsk utstyr, eller for produkter som av hensyn til hygiene eller helsevern ikke kan selges videre når forseglingen er brutt jf. Angrerettloven §22.

Ved bruk av angreretten skal kjøper dekke kostnaden til frakt for retur av produktet. Etter at returen er godtatt av oss, vil vi tilbakebetale beløpet for produktet, og beløp for rimeligste frakalternativ fra vårt lager til kjøper. For pakker som ikke blir hentet på postkontor/post i butikk, vil kjøper bli belastet for returkostnaden.

Forøvrig viser vi til Angrerettsloven bestemmelser.

 

Personopplysninger
Vi bruker i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.I de tilfeller hvor vi også bruker personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller ved tegning av abonnent som følger leveransen.

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:
• du har samtykket i utleveringen, eller
• når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller
• i lovbestemte tilfelle.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss.

 

Salgspant
Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, er betalt i sin helhet.

 

Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra Skjervheimgruppen AS til forbrukere, der ikke annet er oppgitt.